othersideofwind: (Default)
[personal profile] othersideofwind

Аналітична довідка по Закону України № 4844 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)

Картка закону http://ow.ly/bqBEW

Підписавши Рамкову Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну, Україна взяла на себе обов’язок приймати ефективні закони, які будуть забезпечувати захист від впливу тютюнового диму на робочих та громадських місцях. Першим кроком України із боротьби проти тютюну було прийняття у 2005 році Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення». Другий вагомий крок у цьому напрямку, Україною було здійснено 24.05.2012 року, коли Верховна Рада України прийняла Закон України № 4844 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів) (реєстраційний номер 9474).


1. Чим відрізняються норми прийнятого закону від норм діючого закону?

Основна відмінність нового закону від діючого полягає в забороні куріння у кафе, барах та ресторанах. Нормами діючого закону передбачено, що у таких закладах відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять, а новий закон повністю забороняє куріння утаких приміщеннях.

Також прийнятим законом повністю забороняється куріння у приміщеннях та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, у приміщеннях об‘єктів культурного призначення та приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, а згідно норм діючого закону в цих приміщеннях відводяться спеціальні місця для куріння.

Окрім цього, треба зазначити, що норми нового закону передбачають не тільки заборону куріння тютюнових виробів, а й заборону куріння кальяну та електронних сигарет у заборонених місцях. Тоді як у раніше діючому законі хоча і не міститься безпосередньо слова «кальян», однак кальян є заборонений і зараз, адже кальян входить у поняття куріння тютюнових виробів.


2. Що означає термін заклад ресторанного господарства?

У законі, який був прийнятий 2005 року, використовувався термін «заклад громадського харчування», однак прийнятим законом його було замінено на термін «заклад ресторанного господарства». Такі зміни внесено у зв’язку з наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року N 219 «Про правила роботи закладів ресторанного господарства», який передбачає замість слова «громадське харчування» писати слова «ресторанне господарство». Отже, відповідно до вищезгаданого наказу, «заклад ресторанного господарства - це організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів». Згідно з пунктом 1.5. цього наказу, «закладами ресторанного господарства можуть бути фабрики-кухні, фабрики заготівельні, ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, буфети, магазини кулінарних виробів, кафетерії». Норми нового закону щодо заборони куріння у закладах громадського харчування будуть поширюватись лише на приміщення таких закладів, однак куріння буде дозволено на літніх майданчиках. Також треба зробити висновок, що новий закон забороняє куріння у всіх закладах, де подають їжу чи напої.


3. Що таке «спортивні споруди» і які території до них відносяться?

До прийняття нового закону, куріння на стадіонах було суперечливим питанням, адже діюче законодавство не має чіткого визначення стадіону та спортивної споруди, і раніше діючим законом дозволялось відводити спеціальні місця для куріння у приміщеннях закритих спортивних споруд, а куріння на спортивних майданчиках було повністю заборонено.

Новий закон передбачає повну заборону куріння у «приміщеннях та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту». Це означає, що куріння буде заборонено не тільки в чаші стадіону, а й по всій території спортивного комплексу.

Наприклад на в даний час території НСК «Олімпійський» встановлено велику кількість спеціальних місць для куріння, однак після вступу в силу нового закону, такі спеціальні місця з території НСК «Олімпійський» будуть усунені.

Також треба зауважити, що 1 червня 2012 року Президентом України, було підписано Закон України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» (щодо забезпечення здоров'я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012), яким передбачається повна заборона вживання та використання тютюнових виробів в період проведення чемпіонату Європи на території всі спортивних споруд де будуть проходити заходи чемпіонату ЄВРО 2012.


4. Чи стосується заборона куріння тютюнових виробів усіх державних установ?

Новий закон передбачає повну заборону куріння у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, хоча раніше діючий закон дозволяв відводити місця для куріння у державних установах.
У приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності дозволяється відводити спеціальні місця для куріння. Такі спеціальні місця не можна відводити у кафе, барах та ресторанах – адже хоча це і є приватні підприємства, у новому законі є спеціальна норма, яка забороняє куріння у закладах ресторанного господарства.
Новим законом передбачено, що сумарна площа спеціальних місць не може перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, і такі місця дозволяється відводити лише у офісних приміщеннях або на вулиці, і тільки в окремому місці, а не на робочому.


5. Яка відповідальність передбачена новим законом і на кого вона буде накладатись?

У новому законі зміни щодо відповідальності стосуються лише юридичних осіб. На відміну від діючого закону, новий передбачає відповідальність за розміщення попільничок і за куріння у закладах ресторанного господарства.

За куріння у закладах ресторанного господарства до фізичної особи буде застосовуватись нині діюча норма щодо відповідальності - згідно Кодексу про адміністративні правопорушення. До закладу ресторанного господарства буде накладатись штраф у розмірі від 1 до 10 тисяч гривень.


6. Набрання чинності нового закону

Новий закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. Відповідно до статті 94 Конституції України, закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України (29 травня 2012 року закон було направлено на підпис Президенту).
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його.
Після офіційного оприлюднення закон набере чинності через шість місяців.


Аналітичну довідку підготували:
Петро Король, юрист проекту «Київ без тютюнового диму»
Тарас Шеченко, директор Інституту Медіа Права, керівник проекту «Київ без тютюнового диму
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

othersideofwind: (Default)
othersideofwind

April 2013

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21 222324252627
282930    

Most Popular Tags

Page generated 21/9/17 06:42

Expand Cut Tags

No cut tags